Getin Noble Bank połączy się Idea Bank w III kwartale 2019r.

Rady nadzorcze obu banków uzgodniły, że nastąpi połączenie Getin Noble Bank S.A. z Idea Bank S.A. i powstanie jeden duży bank pod nazwą Getin Noble Bank. Formalnie przejmującym będzie Idea Bank S.A.

Fuzja obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku pod warunkiem, że Komisja Nadzoru Finansowego wyrazi na tę fuzję zgodę. Głównym w właścicielem obu spółek jest Leszek Czarnecki, który posiada 62,8 procent akcji Getin Noble Bank S.A. ,  a Idea Banku zaledwie 9,8 procent udziałów. Jednak ponad 60 % udziałów posiadają firmy, których Leszek Czarnecki jest głównym udziałowcem.

Wedle danych z końca września 2018r. powstanie siódmy pod względem wielkości bank w Polsce z sumą bilansową około 80 mld zł świadczący usługi dla około 2 mln klientów.