Zaległości w ZUS – wniosek na rozłożenie na raty lub kredyt na zaległości w ZUS

Pomimo tego, że polska gospodarka rozwija się w dobrym tempie, nie wszyscy przedsiębiorcy radzą sobie z zaległościami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Z danych PAP wynika, że co roku średnio ponad 600 000 firm zalega z bieżącymi składkami do ZUS. Największą grupą zadłużonych przedsiębiorców – ponad połowę firm z opóźnieniami bieżącymi  i zaległościami ponad pół roku – stanowią najmniejsze jednoosobowe firmy. Kolejna grupa to firmy zatrudniające do 20 pracowników. Tu zaległości ma ponad 200 000 firm.

Te dane nie napawają optymizmem, ale świadczą o braku płynności finansowej tych małych podmiotów gospodarczych.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają zaległości w ZUS mogą ubiegać się o rozłożenia długu na raty.

Należy tylko złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty.

Im szybciej przedsiębiorca złoży taki wniosek tym szybciej jest w stanie wstrzymać naliczanie karnych odsetek od niezapłaconych składek. Jeśli ZUS zgodzi się na rozłożenie na raty to automatycznie zostają wstrzymane postępowania egzekucyjne nałożone wcześniej na dana firmę. W takim przypadku ZUS stosuje opłatę prolongacyjną w zamian za naliczanie odsetek. Jest ona niższa o połowę w stosunku do ustawowych odsetek.

W przypadku kiedy przedsiębiorca prowadzi firmę jednoosobową i zaległości wynikają z niepłacenia składek ZUS wyłącznie za siebie przedsiębiorca może prosić o rozbicie całego zadłużenia tylko w sytuacji kiedy opłaci bieżące składki na ZUS.

O wiele gorzej sytuacja wygląda w momencie kiedy firma zatrudnia pracowników i zaległości dotyczą tych pracowników. W takiej sytuacji ZUS rzadko godzi się na rozłożenie na raty zaległości dotyczącej składki emerytalnej i zdrowotnej pracowników.

Opinie przedsiębiorców są bardzo różne, ze względu na to iż każda firma ma inną sytuacją, inaczej opisze przyczynę niepłacenia regularnie składek i dlatego mamy różne decyzję ZUS-u co do zgody na rozłożenie na raty.

Jak złożyć wniosek do ZUS na rozłożenie na raty ?

Wniosek można złożyć pisemnie w swoim oddziale ZUS lub drogą pocztową. Można również złożyć wniosek elektronicznie za pomocą elektronicznego systemu podawczego lub platformy EPUAP.

 

Dla zadłużonych firm w ZUS firma GOLDEN EXPERT posiada kredyt bankowy na zapłatę zaległości z ZUS. Kredyt jest przeznaczony dla firm z całego kraju i przyznawany na podstawie oświadczenia o dochodach.

Czas realizacji takiego kredytu wynosi 24h robocze od zgłoszenia.

Wszystkie zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 661 010 614 lub wypełnienie poniższego formularza po wysłaniu którego nasz ekspert zgłosi się do Państwa.

FORMULARZ – Wniosek o rozłożenie zaległości w ZUS na raty 

Imię i nazwisko

Telefon

Adres email

Kwota kredytu


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dotyczących mojej sytuacji finansowej i przez firmę GOLDEN EXPERT w celu realizacji działań polegających na prowadzeniu doradztwa finansowego.
Administratorem danych osobowych jest GOLDEN EXPERT Łukasz Osuch z siedzibą pod adresem: ul. Święty Marcin 29/8; 61-806 Poznań
Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na nadesłane zapytanie, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f) (tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych) Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie odpowiedzi
Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń wskazanego w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.