fbpx
Kredyty dla Polaków na obrzyźnie

Na czym polega kredyt obrotowy dla firm?

W swojej bogatej ofercie Golden Expert https://www.goldenexpert.pl/ posiada pomoc w zorganizowaniu formalności związanych z przyznawaniem kredytu obrotowego.

Cechy kredytu obrotowego

Pod pojęciem kredytu obrotowego rozumie się taki kredyt, który jest przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Taki kredyt otrzymuje się zazwyczaj na okres jednego roku, jest to więc rozwiązanie krótkoterminowe. Są one udostępniane zarówno w rachunku bieżącym, jak i kredytowym. Ich przeznaczenie może być różne i zależne od potrzeb firmy – a więc np. na zakup drobnego sprzętu czy spłacenie należności dla personelu. Golden Expert proponuje firmom pomoc w otrzymaniu takiego kredytu na podstawie wyciągów z konta, na zakup towaru i poprawę płynności finansowej, ustalając przy tym jak najbardziej dogodne warunki spłaty i załatwiając wszelkie dokumenty.

Zalety kredytu obrotowego

Kredyt obrotowy, ze względu na swój krótkoterminowy charakter, cechuje się stosunkowo niskimi kosztami. Jest on swoistym zastrzykiem pieniędzy, niezbędnych do wprowadzenia swojej działalności na zupełnie nowy tor. Ponadto kredyt obrotowy wyróżnia się niezwykłą elastycznością, co ma ogromne znaczenie w kontekście danego roku obrachunkowego i – ewentualnych – niespodziewanych zobowiązań finansowych. Dzięki wsparciu naszej firmy, uzyskane w ten sposób pieniądze nie tylko przedłożą się na wzrost efektywności Twojej firmy, ale przede wszystkim… nie będą one zbyt kosztowne.

Merytoryczne wsparcie i opieka

Rzecz jasna bardzo duże znaczenie ma tu wsparcie ze strony podmiotu pośredniczącego. Rolą Ekspertów Finansowych, jest nie tylko przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, ale też określenie – wraz z Klientem – odpowiedniej wysokości dofinansowywania działalności przedsiębiorstwa. Dzięki temu, możliwe jest znacznie bardziej ekonomiczne zarządzanie pożyczonym kapitałem, co ma ogromne znaczenie w kontekście utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Golden Expert przede wszystkim pomogą wybrać najkorzystniejszą ofertę. W związku z tym, że mają oni dostęp do kilkudziesięciu ofert kredytowych, kwestia ta będzie o wiele łatwiejsza i korzystniejsza dla Klienta.

You may also like

Referencje