fbpx

Mały ZUS dla kogo, zmiany od stycznia 2019

Wielu małym firmom składki na ubezpieczenie społeczne pochłaniają sporą część zysków. Dla takich firm, które nie osiągają zbyt dużych przychodów z działalności gospodarczej będą płacić dużo niższe składki do ZUS-u.

Mały ZUS 2019- podstawowe informacje

Mały ZUS obejmuje te firmy, których przychody z działalności gospodarczej nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia -w 2018 roku jest to kwota 63 000 zł PLN. Właściciele takich firm będą mogli płacić mniejsze składki na ubezpieczenie społeczne. Będą to kwoty bardziej dopasowane do ich przychodów.

Jakie wymaganie musi spełniać taki mały przedsiębiorca? 

Pierwszym bezwględnym warunkiem jest nieprzekroczenie wymienionego wcześniej przychodu 63 000 zł PLN.

Drugim warunkiem jest prowadzenie działalności na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kolejny warunek: firma rozliczająca się na karcie podatkowej nie skorzystał ze zwolnienia VAT. Ze zwolnienia nie mogą też skorzystać Ci, którzy prowadzili działalność pozarolniczą jako twórca, artysta lub osoba wykonująca wolny zawód lub osoba prowadząca niepubliczną szkołę lub inną firmę wychowania publicznego.

Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne w 2019r.- mały zus

Na początku konieczne jest obliczenie miesięcznego przychodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok.

Dlatego należy podzielić roczny przychód przez liczbę dni kalendarzowych i później pomnożyć przez 30.

Następnym krokiem jest ustalenie podstawy wymiaru stawek. W tym celu należy pomnożyć przeciętny miesięczny przychód przez specjalny współczynnik( będzie on podawany w Monitorze Polskim).

To tak w dużym skrócie najistotniejsze informacje o małym zusie, które wchodzą w życie od 1 stycznie 2019r.

Jest to bardzo korzystne rozwiązanie według nas, aczkolwiek tylko dla bardzo małej grupy malutkich firm, które dopiero co zaczynają swoją przygodę z prowadzeniem firmy.

 

 

You may also like

Referencje