fbpx
Kredyt dla Polaków pracujących w Niemczech

Unijna pożyczka inwestycyjna z programu Jeremie do 500 000 zł dla Wielkopolski

Mała Pożyczka Inwestycyjna
• Kwota pożyczki: do 500 000,00 zł (w tym pożyczki do 100 tys. zł tylko dla mikro i małych przedsiębiorstw)
• Okres karencji: do 6 miesięcy
• Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
• Oprocentowanie (stałe w całym okresie spłat):
o od 1,85% na warunkach pomocy de minimis – dla mikroprzedsiębiorstw (firmy zatrudniające mniej niż 10 osób), start-upów (tj. firm działających na rynku do 24 miesięcy), przedsięwzięć realizowanych w ramach inteligentnych specjalizacji oraz wiejskich obszarów funkcjonalnych,
o od 2,45% dla pozostałych małych i średnich przedsiębiorstw
• Brak innych opłat i prowizji
• Okres spłaty: do 84 miesięcy
• Cel finansowania:
o finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez:
– tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch,
– rozszerzanie działalności,
– wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
– realizację nowych projektów,
– przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn,
• Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

W przypadku zainteresowania proszę o kontakt

Łukasz Osuch- Ekspert Finansowy z 14 letnim stażem
tel. 791 702 607

You may also like

Referencje